ขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบว่าอัพเดทฉบับที่ 10:04 ได้บริการมาจนครบจำนวนหน้าอัพเดทที่กำหนดแล้ว จึงขอแจ้งว่าวาระที่ 10 หมดลงพร้อมกับอัพเดทฉบับนี้ และขอเชิญชวนให้สมัครต่ออายุสมาชิกสำหรับวาระที่ 11 ในอัตราค่าสมาชิกคงเดิม (สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ 760 บาท, บุคคลทั่วไป 950บาท)

สมาชิกสามารถแจ้งต่ออายุโดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. โอนเงินค่าสมัครต่ออายุเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมาคมสถาปนิกสยามฯ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทียมร่วมมิตร เลขที่บัญชี 713-2-02232-6
2. ส่งภาพแสดงหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล์มาที่ asa.bric@gmail.com พร้อมกับพิมพ์ชื่อ-นามสกุลและเลขสมาชิกอัพเดทมาในอีเมล์ (และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่เพื่อจัดส่ง หรือที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน กรุณาแจ้งมาพร้อมกับอีเมล์ด้วย)

หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการต่ออายุสมาชิกอัพเดท

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2319-6555 ต่อ 201