15 ม.ค. และ 25 ม.ค. 66 | การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบรับ “ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ” ปี 2566

ปิดรับสมัครวันพุธที่ 11 ม.ค. 66 วันสุดท้าย !

 

กำหนดการจัดงาน