2 ก.ค. 65 | ASA TALKS SERIES 01/22 SS2 : “Hybrid Craftsmanship”

 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES 01/22 SS2

“Hybrid Craftsmanship”

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. Live สดทาง FB และ YOUTUBE สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยากร โดย
1. คุณบดินทร์  เมืองลือ สถาปนิกผู้ร่วมก่อตั้ง BodinChapa Architects Co,.Ltd.

2. คุณพิชชาภา  โล่ห์ทอง สถาปนิกผู้ร่วมก่อตั้ง BodinChapa Architects Co,.Ltd.

3. คุณพัชรดา  อินแปลง Founder Sher Maker

ดำเนินรายการ โดย
1. อ.ถวัลย์ วงศ์สวรรค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569

Facebook
Twitter
LinkedIn