24 เม.ย. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 5/64 “ทำไมต้องเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ (Mechanical Parking)”

ประกาศขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ออกไปอย่างไม่มีกำหนด !

สืบเนื่องจากปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เกิดขึ้นระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นไปตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 5/64 ISA Building Materials Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 3-64 : “ทำไมต้องเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ (Mechanical Parking)” วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 11:40 น. ณ ห้องประชุมพระสาโรชรัตนนิมมานก์ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด หากสถานการณ์ดีขึ้นและได้กำหนดวันจัดกิจกรรมแล้ว ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้

 

แบบตอบรับลงทะเบียน

กำหนดการจัดงาน

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์