26 ม.ค. 65 | ISA Dinner Talk Series 2022 ครั้งที่ 01/65 “กว่าจะเป็น SUPERHOUSE”

  • Early Registration ปิดรับลงทะเบียน
  • Walk-in Ticket (for ASA member) สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนและต้องการเข้าร่วมงาน 100 บาทต่อคน
  • Walk-in Ticket (for non member) สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ 500 บาทต่อคน (จำกัดจำนวน)

 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ISA Dinner Talk Series 2022

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 16:00 – 19:00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ในการเสวนาหัวข้อ “กว่าจะเป็น SUPERHOUSE “ ที่สถาปนิกน้อยคนนักจะมีโอกาสได้ออกแบบบ้านหลังใหญ่มหึมา บ้านเหล่านี้ต่างจากบ้านที่เราอยู่อาศัยอย่างไร การทำงานกับลูกค้าไฮเอนท์ วัสดุที่นำมาใช้ และอีกหลายๆ เรื่องเบื้องหลัง ที่จะได้รับการเปิดเผยจาก เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์, อยุทธ์ มหาโสม, พงศ์ภัทร เอื้อสังคมเศรษฐ์ และปานดวงใจ รุจจนเวท
สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ สถาบันสถาปนิกสยาม โทรศัพท์ 0-2319-6555 ต่อ 202, 206 / โทรสาร ต่อ 204, 0-2319-6419 / มือถือ 061 – 775-8990 หรือดาวน์โหลด ใบตอบรับลงทะเบียนได้ที่ www.asa.or.th

** จำกัดจำนวนคนเข้างาน ** โดยการเสวนานี้ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)