ขยายเวลา สมัคร – ต่ออายุสมาชิกสมาคมฯ ฟรี !

ประกาศ ขยายเวลา สมัคร – ต่ออายุสมาชิกสมาคมฯ ฟรี ! 

วันนี้ – 30 เมษายน 2565

update : 16 / 12 2021


ในสถานการณ์โควิด-19 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสมาชิก

ฟรี ค่าสมัครสมาชิกใหม่ และต่ออายุสมาชิก ประเภทบุคคล
ส่วนลด 50% สำหรับค่าสมัครสมาชิกใหม่ และต่ออายุสมาชิก ประเภทนิติบุคคล
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดฟอร์มการสมัคร-ต่ออายุ
ประเภทบุคคล https://asa.or.th/wp-content/uploads/2017/04/RegisterASAmember_20210801.pdf
ประเภทนิติบุคคล https://asa.or.th/wp-content/uploads/2017/04/64NewFormOffice_20210801.pdf

และจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร-ต่ออายุ ผ่านช่องทาง @asaline
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน ไอดีไลน์ asa.ratirat
อีเมล์ asa.ratirat@gmail.com โทร. 061-7758941

update : 01 / 08 / 2021