19 ก.พ. 65 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/65 “ประตูต้องมีอุปกรณ์”

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/65
ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 2-65

“ประตูต้องมีอุปกรณ์”

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ด้านวัสดุ และการก่อสร้างแบบออนไลน์ โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ การสัมมนาข้อมูลเรื่องราวอุปกรณ์ประตู กุญแจล็อก บานพับ DOOR CLOSER EXIT DEVICE และอุปกรณ์อื่น ๆ เล่ารายละเอียดอุปกรณ์ การใช้งาน และนวัตกรรม รวมถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

 

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
LIVE สดทางเพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยากรรับเชิญ : คุณสุกิจณัฐ สถาปนเสถียร คุณชัยธนันท์ จันดีนนทพัฒน์ ASSA ABLOY (Thailand) Ltd.
ดำเนินรายการโดย : คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์, คุณปฏิกร ณ สงขลา

 

** เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย **
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569