30 ต.ค. 64 | ISA MATERIAL INFO ONLINE 03/21 “รู้รอบเรื่องกระจก”

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้ข้อมูลวัสดุกระจกในงานสถาปัตยกรรม บอกเล่าเรื่องราวรายละเอียดวัสดุ การใช้งานและนวัตกรรม รวมถึงกรณีศุกษาที่น่าสนใจ
ISA MATERIAL INFO ONLINE 03/21
“รอบรู้เรื่องกระจก”
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น.
สัมมนาฟรี
Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
และช่องยูทูบสมาคมสถาปนิกสยามฯ
วิทยากรรับเชิญ
คุณวิโรจน์ ตั้งปริมณฑล จาก TYK Glass CO.,Ltd.
ผู้ดำเนินรายการ
คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ และ คุณปฏิกร ณ สงขลา
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569