30-31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 62 | โครงการอบรม BIM และการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit 2020

ปิดรับสมัครเนื่องจากผู้สมัครเต็มจำนวน

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ เพื่อสำรองที่นั่งรุ่นที่ 21 ซึ่งจะมีอบรมวันที่ 30-31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2562 ได้ที่เบอร์โทร 02-3196555 ต่อ 202 อีเมล gio_anawach@hotmail.com

แบบตอบรับลงทะเบียน

ใบประชาสัมพันธ์

แผนที่การเดินทาง