8 พ.ค. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 6/64 หัวข้อ “การออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design สำหรับพื้นที่สาธารณะ”

ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สนในสมัครเต็มจำนวนที่เปิดรับ

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อ-เบอร์โทร สำหรับเป็นรายชื่อสำรองได้ที่ โทร. 02-3196555 ต่อ 202

กำหนดการจัดงาน

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์