8 พ.ค. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 6/64 หัวข้อ “การออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design สำหรับพื้นที่สาธารณะ”

ประกาศขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ออกไปอย่างไม่มีกำหนด !

สืบเนื่องจากปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เกิดขึ้นระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นไปตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อีกทั้งประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เพิ่มเติมรวมถึงข้อปฎิบัติต่าง ๆ นั้น

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 6/64 ISA Building Materials Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 4-64 : “การออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design สำหรับพื้นที่สาธารณะ” วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ TOTO Technical Center Bangkok อาคารจี ทาวเวอร์ พระรามเก้า ชั้น 12 ฝั่ง South wing ออกไปโดยไม่มีกำหนด หากสถานการณ์ดีขึ้นและได้กำหนดวันจัดกิจกรรมแล้ว ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้

* อัพเดท 26/04/2564


ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเต็มจำนวนที่เปิดรับ

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อ-เบอร์โทร สำหรับเป็นรายชื่อสำรองได้ที่ โทร. 02-3196555 ต่อ 202

กำหนดการจัดงาน

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์