ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า คลิก

เอกสารประกอบการประชุม

  1. ร่างงบประมาณปี 66-67
  2. ร่างแผนการดำเนินงานปี 66-67
Facebook
Twitter
LinkedIn