29 ม.ค. 65 | ASA TALKS SERIES 03/22 : “สนทนาภาษาใหม่ของการออกแบบโรงพยาบาล การประกวดแบบแนวความคิด ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา ระดับนักศึกษา”

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์
ASA TALKS SERIES 03/22

“สนทนาภาษาใหม่ของการออกแบบโรงพยาบาล การประกวดแบบแนวความคิด ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา ระดับนักศึกษา”

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.facebook.com/asafanpage
และช่อง YouTube สมาคมฯ

วิทยากร โดย
1. รางวัลชนะเลิศ ทีม AP9999
นางสาวชนม์พืช ศรีพงษ์ธนากุล
นางสาวณัฐณิชา แพรสุวัฒน์ศิลป์
นายศุภวิชญ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม AR2004
นายวิริยะ ดำรงค์กุล
นางสาวสิรภัทร พั่วโพธิ์
นายพุฒิพงษ์ นนทะบุตร

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม FL9833
นางสาวเจียระไน เจียมศิวานนท์
นายณัทน์ธัญ อธิศธันยวัศ
นายวิภพ มโนปัญจสิริ

ดำเนินรายการ โดย
1. คุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569