งานสถาปนิกอีสาน ประจำปี 2566

งานสถาปนิกอีสาน’66 ภายใต้ชื่องาน “ซางพอ ซางแม” มีแนวคิดในการเชื่อมโยงงานช่างระดับ พ่อแม่สู่คนรุ่นหลัง โดยนำลักษณะงานช่างที่โดดเด่นในอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงมาสร้างความน่าสนใจ ให้กับงาน โดยผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและงานศิลปะไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงาน จะส่งเสริมการฟื้นฟูเมือง เดินชมเมืองดูวิถีชีวิตที่ผสมผสานระหว่างเก่ากับใหม่ในย่านเมืองเก่าอุบล และ การวาดลายเส้นสีน้ำภาพเมือง (urban sketch)

Facebook
Twitter
LinkedIn