[ขยายเวลาส่งผลงาน] ASA Real Estate Awards | ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณารางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี 2562

 

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณารางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิต ดีเด่นประจำปี 2562

เรียน สมาชิกสมาคมฯ / สถาปนิก / เจ้าของโครงการ

ด้วยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงาน ASA Real Estate Forum 2019 ภายใต้แนวคิด “ปรับบ้าน ปรุงเมือง” ในวันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอล 3 สยามพารากอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ แก่ผู้ประกอบอาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ

และสมาคมฯ จะจัดให้มีการมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิต ดีเด่นประจำปี 2562 (ASA Real Estate Development Awards 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคัดเลือกผลงานอาคารในหมวดหมู่ทางด้านสถาปัตยกรรม เพื่อยกย่องให้เป็นตัวอย่างและเผยแพร่ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมซึ่งถูกออกแบบโดยทีมผู้ออกแบบ ต่อสาธารณะชน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบการและ ผู้ใช้บริการของสถาปนิกต่อสาธารณะชน เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของงานออกแบบโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพดีที่มีต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของชีวิตผู้คน

ในการนี้ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก และเจ้าของโครงการ ร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัลในโครงการดังกล่าว

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณคุณามาศ เชื้ออารย์ / คุณณภัทร สักกามาตย์
โทร.02-319-6555 ต่อ 201 / 203
e-mail: asa.bric@gmail.com / asa.naputts@gmail.com

*** ขยายเวลาส่งผลงานได้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 ***

ดาวน์โหลดรายละเอียดการส่งผลงาน