ประกาศผลประกวดแบบแนวความคิด ลานกีฬา กทม. เพื่อทุกคน

ประเภทวิชาชีพ 

ชนะเลิศ

หมายเลข ASAPPOO4

รางวัลชมเชย ได้แก่

หมายเลข ASAPP006

 

หมายเลข ASAPP010

หมายเลข ASAPP012

หมายเลข ASAPP021

 

ประเภทนักศึกษา

ชนะเลิศ

หมายเลข ASAPP011

รางวัลชมเชย ได้แก่

ASAPP029

ASAPP033

ASAPP036

ASAPP056

Facebook
Twitter
LinkedIn