ขอเชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ Boost 2D CAD productivity with ZW3D solutions

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ Boost 2D CAD productivity with ZW3D solutions

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567
เวลา : 09.00 – 15.00 น. (ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น.)
สถานที่ : Centara Hotels & Resorts Ayutthaya
Google https://maps.app.goo.gl/dkNG2aAbYKfSzLi77

ด่วน! มีจำนวนจำกัด 20 ที่นั่ง ฟรี! (บริษัทฯ ละไม่เกิน 2 ท่าน)

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณบูม โทร 02-725-6415 / อีเมล marketing@nagasdigital.co.th

กำหนดการสัมมนา
09.00 – 09.30 : เริ่มลงทะเบียน
09.30 – 09.40 : กล่าวเปิดงาน “Boost 2D CAD productivity with ZW3D solutions.”
09.40 – 10.00 : ทำความรู้จักเกี่ยวกับโปรแกรม ZWCAD 2D
10.00 – 10.15 : พักเบรค
10.15 – 11.00 : เรียนรู้การทำงาน 2D CAD
11.00 – 11.30 : หัวข้อ “Tips & Tricks การใช้งาน ZWCAD”
11.30 – 12.00 : หัวข้อ What’s New ZWCAD 2025 มีอะไรบ้าง ?
12.00 – 13.00 : รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 : ทำความรู้จักภาพรวมของโปรแกรม ZW3D
13.30 – 14.00 : การนำไฟล์ 2D มาต่อยอดเพื่อใช้งานร่วมกับ 3D
14.00 – 14.15 : พักเบรค
14.15 – 14.45 : การนำไฟล์ 2D มาต่อยอดเพื่อใช้งานร่วมกับ 3D (ต่อ)
14.45 – 15.00 : Q&A และมอบของรางวัลสำหรับผู้โชคดี

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.office.com/r/qCT3GNSstt

Facebook
Twitter
LinkedIn