สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริจาคเงินจากนิทรรศการ Infinity Ground เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 นำโดยคุณเจอร์รี่ หง (Jenchieh Hung) ประธานคณะทำงานนิทรรศการ Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition ที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคุณกุลธิดา ทรงกิตติภักดี กรรมการบริหารสมาคมฯ และ อาจารย์ ดร.สุพิชญา ศุภพิพัฒน์ คณะทำงานฯ นิทรรศการ รวมถึงเจ้าหน้าที่สมาคมฯ และคณะทำงานจาก art4d ได้นำเงินที่ได้จากการขายหนังสือ Infinity Ground ระหว่างการจัดงานนิทรรศการเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มอบให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือการซ่อมอุปกรณ์อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิโรงเรียนสอนคนตาบอด และ นายพิรัชย์ภณ ธนาพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ทางสมาคมฯต้องขอขอบคุณสมาชิกผู้มีจิตศรัธาทุกท่านที่ร่วมกันทำบุญและทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

Facebook
Twitter
LinkedIn