18 ก.ย. 64 | ISA MATERIAL INFO ONLINE 01/21 THS PARKING SOLUTIONS ชวนคิด ชวนคุย “ทำไมต้องเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ”

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้ด้านวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ISA MATERIAL INFO ONLINE 01/21
THS PARKING SOLUTIONS ชวนคิด ชวนคุย “ทำไมต้องเลือกระบบจอดรถอัตโนมัติ”
1. Why do we need “Mechanical Parking System”?
2. How difference of each parking system? in the term of cost and space required.
3. Other aspects of selecting system.
4. Profit from GFA
5. Thai Law relate to “Mechanical Parking System”
6. Project Reference by THS PARKING SOLUTIONS (48 Projects 12,000 parking lots)
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น.
สัมมนาฟรี
Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยากร
นายณฐนนท์ รัตนวรธำรง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป, บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่น จำกัด
นายสิทธิกร ตระกูลคูถาวร วิศวกรฝ่ายขาย, บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่น จำกัด
นายพีรพนธ์ สุขสวัสดิ์ วิศวกรฝ่ายขาย, บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่น จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ
คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ คุณปฏิกร ณ สงขลา
สนับสนุนรายการโดย
บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่น จำกัด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569