2 ต.ค. 64 | ISA MATERIAL INFO ONLINE 02/21 “TOTO UNIVERSAL DESIGN WITH NEW NORMAL (TOUCHLESS)”

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ
 
ISA MATERIAL INFO ONLINE 02/21
“TOTO UNIVERSAL DESIGN WITH NEW NORMAL (TOUCHLESS)”
 
ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น.
 
สัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทาง Google Meet โดยผู้ที่สนใจจะต้องลงทะเบียน เพื่อรับลิ้งค์เข้าร่วมการสัมมนาผ่านทางอีเมล
ผู้ให้ความรู้ และสนับสนุนรายการโดย บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ และคุณปฏิกร ณ สงขลา
 
**ลิ้งค์สำหรับการลงทะเบียน : https://forms.gle/gQRocJvimRftrNzRA หรือสแกนผ่าน QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
สามารถลงทะเบียนได้ภายในเวลา 20.00 น. ของวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการส่งลิ้งเข้าร่วม GOOGLE MEET ให้กับท่านตามอีเมลที่แจ้งไว้
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569