พิธีเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2567-2569

ขอเชิญชวนสมาชิกสามัญร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2567-2569

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ผ่านทาง facebook live เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยสมาชิกสามัญ สามารถลงคะแนนเลือกตั้งตามช่องทางดังนี้
1. บัตรเลือกตั้ง (ส่งทางไปรษณีย์)
ลงคะแแนนเลือกตั้ง
เริ่มวันที่ 20 กันยายน 2566 – วันที่ 20 ตุลาคม 2566

2. QR Code (ส่งพร้อมกับบัตรเลือกตั้ง)

3. SMS

เปิดลงคะแนน Online

เริ่ม วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น.

ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 23.59 น.

Facebook
Twitter
LinkedIn