22 ก.พ. 63 | ASA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/63 หัวข้อ “Stone & Steel”

ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากผู้เข้าอบรมเต็มจำนวน

สามารถลงชื่อสำรองได้ที่เบอร์ 02-319-6555 ต่อ 202 (กรณีมีผู้เข้าอบรมที่สมัครไว้ได้ทำการยกเลิก)

กำหนดการ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์