เรียน สมาชิกฯ สถาปนิก และผู้สนใจ

ท่านสามารถสั่งซื้อคู่มือปฏิบัติวิชาชีพ : “การออกแบบคุณภาพเสียงในอาคาร ปี 2561” ได้ตั้งแต่วันนี้ ที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้

 

หมายเหตุ :
– จัดส่งไปรษณีย์ให้ฟรี
– กรุณาส่งแบบฟอร์มสั่งจองหนังสือ พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ที่ e-mail : asa.bric@gmail.com

Download แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือ