กิจกรรมสมาคมฯ

23 ก.ค. 65 | ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 4-65 : “Architectural Precast Concrete”

23 ก.ค. 65 | ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 4-65 : “Architectural Precast Concrete”

Apr 2, 25661 min read

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9/65ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 4-65…

2 ก.ค. 65 | ASA TALKS SERIES 01/22 SS2 : “Hybrid Craftsmanship”

2 ก.ค. 65 | ASA TALKS SERIES 01/22 SS2 : “Hybrid Craftsmanship”

Mar 4, 25661 min read

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES…

6 ส.ค. 65 | ASA TALKS SERIES 02/22 SS2 : “Design and make”

6 ส.ค. 65 | ASA TALKS SERIES 02/22 SS2 : “Design and make”

Mar 4, 25661 min read

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES…

dummy-img

24 ก.ย. 65 | ISA Behind The Scence Materials Matter 2022 : ” BRICK “

Mar 4, 25664 min read

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ISA Behind the Scene Series บอกกล่าวเล่าเบื้องหลัง ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไปได้ใหม่ของวัสดุ…

dummy-img

ISA Behind The Scence Materials Matter 2022 : ”METAL“

Nov 20, 25654 min read

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ISA Behind the Scene Series บอกกล่าวเล่าเบื้องหลัง ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไปได้ใหม่ของวัสดุ…