6 ส.ค. 65 | ASA TALKS SERIES 02/22 SS2 : “Design and make”

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES 02/22 SS2

“Design and make”

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. Live สดทาง FB และ YOUTUBE สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยากร โดย
1. คุณทวิชากร  เหล่าไชยยงค์ จาก S Pace Studio

2. คุณกาจวิศว์  ริเริ่มวนิชย์ สถาปนิกผู้ก่อตั้ง Physicalist / บรรณาธิการ art4d

ดำเนินรายการ โดย
1. คุณสาโรช พระวงค์ อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569

Date

Aug 06 2022 - Nov 26 2022
Expired!

Time

10:00 - 12:30
QR Code