24 ก.ย. 65 | ISA Behind The Scence Materials Matter 2022 : ” BRICK “

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ISA Behind the Scene Series บอกกล่าวเล่าเบื้องหลัง ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไปได้ใหม่ของวัสดุ (Materials Matter)”

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:00-19:00 น.

ณ โรงภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมา พารากอน ซีนีเพล๊กซ์ ชั้น 6 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน

ในการเสวนาหัวข้อ “Brick”

เมื่อวัสดุท้องถิ่นที่คุ้นชินในอดีต ถูกนำมาใช้ในรูปแบบใหม่ที่ต่างไปจากเดิมและพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน พรหมมนัส อมาตยกุล, จูน เซคิโน และ เผดิมเกียรติ สุขกันต์ จะมาเล่าเบื้องหลังการต่อยอดวัสดุท้องถิ่นอย่างอิฐที่นิยมใช้กันมาช้านานว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใดในงานสถาปัตยกรรม ร่วมกับเบื้องหลังในการทำงานกับผู้ผลิต คุณสุวิดา วิชชุเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์อิฐ บปก. จำกัด และ คุณชาญเวช มุนินทร์นิมิตต์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท อุตสาหกรรมดินเผา บปก. จำกัด

สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ สถาบันสถาปนิกสยาม โทรศัพท์ 0-2319-6555 ต่อ 202 / โทรสาร 0-2319-6419 หรือดาวน์โหลด ใบตอบรับลงทะเบียนได้ที่ www.asa.or.th

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


คณะกรรมาธิการ-อนุกรรมการฝ่ายวิชาการด้านสถาบันสถาปนิกสยาม มองเห็นประโยชน์ของการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นสืบเนื่องมาจากปีที่แล้ว ในปีนี้จึงมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรม ISA Behind the Scene Series บอกกล่าวเล่าเบื้องหลัง อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาปนิกรุ่นพี่และรุ่นน้องภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไปได้ใหม่ของวัสดุ (Materials Matter)”

ซึ่งจะเป็นกิจกรรมการเสวนาระหว่างสถาปนิกหลากหลายรุ่นที่จะมาเล่าเบื้องหลังในการทำงานกับวัสดุแต่ละประเภทแบบเจาะลึก รวมถึงยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ระหว่างผู้ประกอบการวัสดุและสถาปนิกอีกด้วย โดยจะจัดขึ้นทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ที่ โรงภาพยนตร์คิดส์ซีนีม่า พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 6 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 14:00-19:00 น. ได้แก่

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 การเสวนาหัวข้อ “Brick”

เมื่อวัสดุท้องถิ่นที่คุ้นชินในอดีต ถูกนำมาใช้ในรูปแบบใหม่ที่ต่างไปจากเดิมและพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน พรหมมนัส อมาตยกุล, จูน เซคิโน และ เผดิมเกียรติ สุขกันต์ จะมาเล่าเบื้องหลังการต่อยอดวัสดุท้องถิ่นอย่างอิฐที่นิยมใช้กันมาช้านานว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใดในงานสถาปัตยกรรม ร่วมกับเบื้องหลังในการทำงานกับผู้ผลิต คุณสุวิดา วิชชุเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์อิฐ บปก. จำกัด และ คุณชาญเวช มุนินทร์นิมิตต์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท อุตสาหกรรมดินเผา บปก. จำกัด

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 การเสวนาหัวข้อ “Rammed Earth”

วัสดุธรรมชาติจากพื้นดินเมื่อนำมาใช้ในการสร้างพื้นที่ รังสรรค์ให้สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นเสมือนการกลับคืนสู่ธรรมชาติ แต่กว่าจะกลายมาเป็นสถาปัตยกรรมที่เกิดจากองค์ประกอบดินอัดเหล่านั้นมีแนวความคิดและที่มาที่ไปอย่างไร สมชาย จงแสง, จีรเวช หงสกุล และ พูนเกษม โภคาประกรณ์ จะนำประสบการณ์ของพวกเขากับการใช้วัสดุชนิดนี้มาเล่าให้ฟัง ร่วมกับผู้บุกเบิกวัสดุดินอัดในเมืองไทย คุณปัจจ์ บุญกาญจน์วนิชา ผู้ก่อตั้ง บริษัท ลาแตร์ จำกัด

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 การเสวนาหัวข้อ “Concrete”

ในอดีตเราเห็นการประยุกต์ใช้วัสดุคอนกรีตกับอาคารสถาปัตยกรรมไทยและการพัฒนาวัสดุให้ใช้งานได้ในสภาพอากาศร้อนชื้น เมื่อคอนกรีตกลายเป็นวัสดุสูตรสำเร็จที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของวัสดุนี้ในยุคปัจจุบันกำลังจะเป็นไปอย่างไร ชาตรี ลดาลลิตสกุล, วรา จิตรประทักษ์, พัชระ วงศ์บุญสิน และ อรณิชา ดุริยะประพันธ์ จะมาแบ่งปันและเล่าถึงผลงานของพวกเขาผ่านการใช้วัสดุนี้ให้ฟัง

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 การเสวนาหัวข้อ “Metal”

การใช้วัสดุโลหะในปัจจุบันมีความแพร่หลายมากขึ้น สร้างความหลากหลายในการเลือกใช้ และการนำไปใช้ที่แตกต่างไปจากที่เคยเป็น จารุวัลลภ์ ธวัชเกียรติศักดิ์, ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ, เจอร์รี่ หง (Jenchieh Hung) และ กุลธิดา ทรงกิตติภักดี รวมตัวกันมาเล่าความเป็นไปได้ใหม่และการฉีกข้อจำกัดเดิมๆ ของการใช้วัสดุโลหะที่สร้างพัฒนาการและก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในวงการสถาปัตยกรรม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุโลหะโดยเฉพาะอะลูมิเนียม คุณชญานี พินิจโสภณพรรณ รองกรรมการผู้จัดการ AB&W INNOVATION CO.,LTD.

ทั้งนี้สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ สถาบันสถาปนิกสยาม โทรศัพท์ 0-2319-6555 ต่อ 202, 206 / โทรสาร ต่อ 204, 0-2319-6419 หรือดาวน์โหลด ใบตอบรับลงทะเบียนได้ที่ www.asa.or.th

จำกัดจำนวนคนเข้างาน โดยการเสวนานี้ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Date

Sep 24 2022 - Nov 26 2022
Expired!

Time

14:00 - 19:30
QR Code