ISA Behind the Scene 2023

ISA  Behind  the  Scene  2023

กลับมาแล้วครับ 

สำหรับ  กิจกรรม  ISA  Behind  the  Scene  2023  กิจกรรมนั่งฟัง  Lecture  บรรยากาศสบาย ๆ  ในโรงหนัง  ที่ปีนี้ชวนทีมผู้ออกแบบและก่อสร้างสถาปัตยกรรม  มาบอกกล่าวเล่าเบื้องหลัง  Behind  the  Scene  ของการออกแบบ  ก่อสร้าง  สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่  4  โครงการ  ที่มีความน่าสนใจ  ในประเทศไทยปัจจุบัน  รวมถึงกิจกรรมนี้  ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ  ระหว่างผู้ประกอบการวัสดุและสถาปนิกอีกด้วย  โดยจะจัดขึ้นทั้งสิ้น  4  กิจกรรมด้วยกัน  ที่  PARAGON  CINEPLEX  Screen  X  Theatre  (โรงภาพยนตร์  7)  ตั้งแต่เวลา  14:00 – 19:00  น.  เริ่มจาก

ครั้งที่  1 วันเสาร์ที่  2  กันยายน  พ.ศ.  2566

หัวข้อ : ISA  Behind  the  Scene  “True  Digital  Park” 

Speaker :  บริษัท  สถาปนิก  49  จำกัด  และทีมออกแบบ

ครั้งที่  2   วันเสาร์ที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2566

หัวข้อ : ISA  Behind  the  Scene  “QSNCC  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์”

Speaker :  บริษัท  ดีไซน์  103  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด  และทีมออกแบบ


ครั้งที่  3   วันเสาร์ที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2566

หัวข้อ : ISA  Behind  the  Scene  “The  Emsphere”

Speaker :  บริษัท  ดีไซน์  103  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด  และทีมออกแบบ

รั้งที่  4   วันเสาร์ที่  2  ธันวาคม  พ.ศ.  2566

หัวข้อ : ISA  Behind  the  Scene  “The Forestias Pavillion” 

Speaker :  Foster + Partners (Thailand) Limited

ดำเนินรายการโดย :  คุณกุลธิดา  ทรงกิตติภักดี  

Principal  Architects

HAS  design  and  research

อาจาย์ถวัลย์  วงษ์สวรรค์  

อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน  

คณะศิลปะและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยรังสิต  

ทั้งนี้สมาชิกสมาคมฯ  ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการลงทะเบียนล่วงหน้า  (ที่นั่งจำนวนจำกัด)  ได้ที่  สถาบันสถาปนิกสยาม  โทรศัพท์  02-3196555  ต่อ  202  / โทรสาร  ต่อ  204,  02-3196419  โดยดาวน์โหลด  ใบตอบรับลงทะเบียนได้ที่  www.asa.or.th


รายละเอียดการสมัครสมาชิกสมาคมฯ  www.asa.or.th  เมนู  สมาชิกสมาคมฯ

Date

Sep 02 2023
Expired!

Time

14:00 - 19:00
Category
QR Code