CORE VALUE

คุณค่าหลัก ด้านการทำงานและวิธีคิดของนักออกแบบ ถือเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับคนทั่วไป ในวารสารแจกฟรี “อาษาครู” เล่มที่ 4 นี้ ทีมงานได้นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบการแกะกล่องความคิดของนักออกแบบ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้มีโอกาสทำความเข้าใจกระบวนการคิดด้านการออกแบบได้ง่ายขึ้น

ในเล่มนี้ ผมได้เชิญนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ให้เขียนบทความเกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ตนเองศึกษาอยู่ในปัจจุบัน โดยขอให้อธิบายถึงจุดเด่นทั้งด้านวิธีคิด เพื่อการพัฒนาสถาปนิกรุ่นใหม่ๆ และรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านที่เป็นอาจารย์หรือนักศึกษาสถาปัตยกรรมได้บ้าง เราจะเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและสถาปนิกไทยที่มีโอกาสศึกษาหรือทำงานในต่างประเทศในวารสารอาษาครูให้มากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงด้านสื่อของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ไม่ได้มีแค่วารสารแจกฟรี “อาษาครู” ที่ท่านถืออยู่ขณะนี้เท่านั้น สมาคมฯ ยังได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของสมาคมฯ (www.asa.or.th) เพื่อให้เป็นประโยชน์กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่ต้องการรู้จักกับสมาชิกของสมาคมฯ ได้ง่ายขึ้น ผ่านระบบค้นหาสถาปนิกในเว็บไซต์นี้ได้พร้อมทั้งการออกแอปพลิเคชั่นของสมาคมฯ (ASA Application) ซึ่งรวบรวมข้อมูลของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะทำให้การค้นหาคาตาล็อกสินค้าที่จำเป็นในการทำงานของสถาปนิก ทำได้โดยง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต

ทั้งหมดนี้เพื่อยืนยัน “แก่น” หรือ คุณค่าหลักของทีมงานอาษาครูที่มีขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่ตรงกลางระหว่างสถาปนิก นักออกแบบ และคนในสังคมไทย

 

ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์
บรรณาธิการบริหาร
asacrewmag@gmail.com