25 ก.ย. 2557

รูปที่ 6-2 ในหน้า 109 เป็นการแสดงขนาดของทางวิ่งตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ พ.ศ. 2544 โดยนำขนาดของที่จอดรถมาผนวกไว้ด้วย ซึ่งสองประเด็นนี้มีเกณฑ์มุมจอดที่แตกต่างกันเล็กน้อย ทำให้ผู้อ่านอาจเข้าใจผิดในเรื่องขนาดขั้นต่ำของที่จอดรถได้ เพื่อแก้ปัญหานี้ จึงขอให้แก้ไขระยะขนาดความยาวของที่จอดรถในรูปย่อยขวามือของรูปที่ 6-2 ดังนี้
เดิม “5.00”
แก้เป็น

“5.50 (<90 องศา) หรือ 5.00 (90 องศา)”