เลื่อนกำหนด | โครงการพัฒนาวิชาชีพครั้งที่ 4/63 “Aluminium Cladding”

ประกาศแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม !

ด้วยสถานการณ์ไวรัส Covid 19 ยังไม่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลายฝ่ายยังมีความกังวลในการร่วมทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ และทางคณะทำงานกิจกรรมสัมมนา ASA Material Info ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเลื่อนกิจกรรมสัมมนา Cladding ออกไปก่อน จึงใคร่เรียนทุกท่านให้ทราบว่าทาง ASA จะขอเลื่อนกิจกรรมสัมมนาในวันเสาร์ที่ 21 มี.ค. ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด เมื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้นจะได้พิจารณาเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการนี้อีกครั้ง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้ครับ
ขอแสดงความนับถือ
ปฏิกร ณ สงขลา
หัวหน้าโครงการ ASA Material Info Series

แบบตอบรับลงทะเบียน

กำหนดการ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์