26 ส.ค. 65 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 11/65 : “โอกาส และแนวทางแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับทุกคนได้อย่างเท่าเทียม ด้วย Universal Design”

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/6sbWYKBW3XLDTNNr9