“7 แรงบันดาลใจ 7 ความหมายแห่งชีวิต ศิลปินศิลปาธร 2566”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากศิลปินศิลปาธรประจำปีพุทธศักราช 2566

ในซีรีส์เสวนาชุด “7 แรงบันดาลใจ 7 ความหมายแห่งชีวิต ศิลปินศิลปาธร 2566”

พบกับแรงบันดาลใจที่สร้างความหมายแห่งชีวิต

ผ่านความคิดและผลงานของศิลปินศิลปาธร

ที่สร้างสรรค์งานศิลปะให้เป็นมากกว่าสุนทรียะทางอารมณ์

Facebook
Twitter
LinkedIn