8 ม.ค. 65 | ASA TALKS SERIES 01/22 “ASA Journal Cover 01 ”

 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์
ASA TALKS SERIES 01/22
“ASA Journal Cover 01”
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.
Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
และช่อง YouTube สมาคมฯ
วิทยากร โดย
1. คุณวรา จิตรประทักษ์ Head of Design บริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด
2. คุณจริยาวดี เลขะวัฒนะ สถาปนิก ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สถาปนิกคิดดี
ดำเนินรายการ โดย
1. คุณสาโรช พระวงค์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. คุณรุ่งโรจน์ อ่วมแก้ว อุปนายก ฝ่ายภูมิภาค สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569