InfoComm Asia 2024

คณะผู้จัดงานแสดงสินค้า InfoComm Asia 2024 (IFASIA 2024) ได้จัดงาน InfoComm Asia 2024 ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งในงานจะแสดงเทคโนโลยีอนาคต สำหรับการสื่อสารด้วยภาพและเสียงพร้อมกับการสัมมนา โดยมีหัวข้อการสัมมนาและโปรแกรมดังเอกสารแนบ  หรือดูในเว็บไซต์ https://www.infocomm-asia.com/en/ifa-summit/  คณะผู้จัดงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้สมาชิก เจ้าหน้าที่ ได้รับทราบโดยทั่วกัน และสมัครเข้าร่วมงานได้ที่  https://a.7-event.cn/Reg/register/ifa?trace_code=GA184

Facebook
Twitter
LinkedIn