สมาคมฯ ขอแสดงความเสียใจและขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ คุณมติ ตั้งพานิช

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความเสียใจและขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ คุณมติ ตั้งพานิช อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และในฐานะที่ท่านเคยเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม

เกียรติคุณและประวัติที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสมาคมสถาปนิกสยามฯและวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม
– อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ประจำปี 2530-2535
– อดีตนายกสภาสถาปนิก ประจำปี 2547-2550
– ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสถาปัตยกรรมศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สำนักศิลปกรรม ปี 2553
– สถาปนิกดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยามฯ
– สถาปนิกตัวอย่าง สมาคมสถาปนิกสยามฯ ผลงานศึกษาและออกแบบ

กำหนดการพิธีรดน้ำศพ
คุณมติ ตั้งพานิช

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น.
ณ วัดธาตุทอง ศาลา 26 (ศาลาสมุน-อรุณ สิงห์เสนี)
และจะเริ่มสวดอภิธรรมต่อ เวลา 18.30 น.

วันที่ 5-10 จะเริ่มสวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา : 19.00 น.
สถานที่ : ณ วัดธาตุทอง (ศาลา 26 สมุน-อรุณ สิงห์เสนี)