24 พ.ย. 61 | โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 17/61 “ก้าวใหม่ที่โรงงานกระจก AGC”

ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากผู้สมัครเต็มจำนวน

กำหนดการดูงาน

ใบประชาสัมพันธ์