17 FEB – 8 APR 2018 | GLENN MURCUTT : ARCHITECTURE FOR PLACE Exhibition

 

Glenn Murcutt : Architecture for Place – Thinking Drawing / Working Drawing

นิทรรศการ Glenn Murcutt : Architecture for Place จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2561 ณ อาคาร KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center (KX) ชั้น 8

จัดเสนอโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Architecture Foundation Australia ด้วยการอุปถัมภ์จาก  TOTO และ GALLERY MA, Tokyo

เกี่ยวกับ Glenn Murcutt 

Glenn Murcutt เป็นสถาปนิกออสเตรเลียที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากที่สุด ในปี ค.ศ. 1992 Murcutt ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก The Australian Institute of Architects ปี ค.ศ. 1996 รับรางวัล The National Honour Order of Australia ปี ค.ศ. 2002 รับรางวัลสถาปัตยกรรมพริทซ์เกอร์ Pritzker Architecture Prize ซึ่ง เปรียบได้กับรางวัลโนเบลสำหรับวงการสถาปัตยกรรม และในปี ค.ศ. 2009 เขาก็ได้รับ รางวัลเหรียญทองจาก American Institute of Architects อีกด้วย

คำประกาศเกียรติคุณสำหรับรางวัลสถาปัตยกรรมพริทซ์เกอร์ ระบุว่า “Glenn Murcutt เป็นสถาปนิกที่แตกต่างจากสถาปนิกที่โดดเด่นในยุคเดียวกันอย่างสิ้นเชิง งานของเขาไม่ได้ เป็นงานขนาดใหญ่ วัสดุที่เขาใช้อย่างเช่นแผ่นเหล็กรีดลอนก็เป็นวัสดุธรรมดา ที่ไม่ได้หรูหรา Murcutt ทำงานโดยลำพัง เขายอมรับว่าแรงบันดาลใจในงานแบบโมเดิร์นของเขามีรากฐาน มาจากงานของ Mies van der Rohe อย่างไรก็ตาม รูปแบบนอร์ดิคของ Aalto หรือโรง ตัดขนแกะแบบออสเตรเลีย รวมทั้งงานของสถาปนิกและนักออกแบบ อื่น ๆ อีกหลายท่าน เช่น Chareau ก็สำคัญต่อเขาไม่น้อยเช่นกัน เนื่องจากงานออกแบบทั้งหมดของเขาถูกหล่อหลอม และสะท้อนมาจากลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศท้องถิ่นของออสเตรเลียบ้านเกิดของเขา ความมีเอกลักษณ์ของผลงานเช่นนี้ เป็นเหตุผลที่คณะกรรมการคัดเลือกให้ได้รับการยกย่อง แม้ว่าความสนใจเบื้องต้นของเขาจะมุ่งอยู่ที่อาคารบ้านพักอาศัยเป็นหลัก แต่งานประเภท อาคารสาธารณะที่สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1999 อันได้แก่อาคาร The Arthur and Yvonne Boyd Education Centre นั้น ก็ได้รับการชื่นชมอย่างมากเช่นกัน ดังที่ นักวิจารณ์ เรียกมันว่าเป็นผลงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่ง“ – Thomas J. Pritzker

Murcutt เกิดที่ลอนดอน ในปี ค.ศ. 1936 บิดาและมารดาเป็นชาวออสเตรเลีย เขาใช้ ชีวิตวัยเด็กในประเทศนิวกินี ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่ซิดนีย์พร้อมครอบครัวในปี 1941 และจบ การศึกษา จาก Sydney Technical College (ซึ่งปัจจุบันคือ University of New South Wales) ในปี ค.ศ. 1961 หลังจากเดินทางทัศนศึกษาในยุโรป และผ่านการสั่งสม ประสบการณ์การทำงานในสำนักงานสถาปนิกชั้นแนวหน้า Murcutt ได้เริ่มทำงานส่วนตัวใน ปี 1969 นับตั้งแต่นั้นมาการทำงานของเขาเป็นการดำเนินงานโดยลำพังในฐานะผู้ประกอบการ คนเดียวโดยไม่มีลูกน้อง แต่จะใช้ฐานความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในแต่ละงานไป เขายังมุ่ง สร้างงานสถาปัตยกรรมที่มี รากฐานจากวัฒนธรรมและความหลากหลายทางภูมิอากาศและ ภูมิประเทศของออสเตรเลีย ในขณะเดียวกันก็มีงานสอนและบรรยายระดับนานาชาติ ใน ตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก

 

เกี่ยวกับแนวคิดการทำงาน

Glenn Murcutt มีชื่อเสียงก้องโลก ด้วยปรัชญา ’แตะต้องผืนดินอย่าวบางเบา’ (touch the earth lightly) การทำงานของเขาจะแตกต่างจากสถาปนิกชื่อดังคนอื่น ๆ โดย เขาจะหลีกเลี่ยงความโดดเด่นอลังการและเลือกที่จะทำงานประเภทอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก Murcutt เป็นผู้ที่รณรงค์อย่างแข็งขัน ในเรื่องการใช้วัสดุจากแหล่งทรัพยากรยั่งยืน และ สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

นิทรรศการนี้ได้คัดสรรและจัดแสดงผลงานบางส่วนที่สร้างเสร็จแล้วของ Murcuttพร้อมวิธีการทำงานผ่านการเขียนภาพ (drawings) ภาพถ่ายฝีมือ Anthony Browell ได้ บันทึกให้เห็นหัวใจสำคัญของงานออกแบบของ Murcutt ซึ่งได้แก่ ความกลมกลืนระหว่าง ตัวอาคารกับธรรมชาติ นิทรรศการนี้้ให้ความสำคัญกับงานประเภทบ้านพักส่วนตัวของเขาที่ ไม่เปิดให้สาธารณชนได้เข้าชม นอกจากนั้นยังมีอาคาร Arthur and Yvonne Boyd Art Center ที่ Riversdale, New South Wales ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล ด้วย ความมุ่งมั่นด้านการรักษาความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ งานของ Murcutt จึง ถูกจัดอยู่แถวหน้าของสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดยมีความชัดเจนด้านรูปทรงของอาคารและ ความประณีตในรายละเอียด แต่ยังคงยึดหลักของการนำเอาองค์ประกอบอันทรงค่าจาก สภาพแวดล้อมเข้ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย

Murcutt อธิบายว่า เขาคิดด้วยการขีดเขียน เขาถือว่างานสถาปัตยกรรมคือเส้นทาง แห่งการค้นพบ การขีดเขียนสำหรับเขาแล้วคือหัวใจสำคัญของการค้นพบ มือที่กำลังขีดเขียน อยู่จะพบกับคำตอบได้ก่อนที่สมองจะเข้าใจเสียอีก งานนิทรรศการนี้ได้นำเสนอภาพเขียนด้วย มือของเขาที่จะนำพาผู้ชมให้เดินตามเส้นทางการสร้างสรร ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการ ออกแบบ ตั้งแต่แบบร่างไปจนถึงแบบแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

Glenn Murcutt มีความผูกพันอันยาวนานกับประเทศฟินแลนด์ เขาชื่นชม Alva Aalto เป็นอย่างมาก อาคารพักอาศัยของเขาหลายแห่งประดับตกแต่งด้วยชิ้นงานของ Alva Aalto Murcutt ได้รับรางวัลระดับโลกคือ Alva Aalto Medal ในปี ค.ศ. 1992 นอก จากนั้นยังมีรางวัล RAIA Gold Medal ของ Royal Australian Institute of Architecture (1992) รางวัล Officer of the Order of Australia (1996) รางวัล Pritzker Architecture Prize (2002) และรางวัล AIA Gold Medal Award (2009) ที่เป็นหลักฐานยืนยันความสำเร็จของเขา

 

ตัวอย่างผลงาน

ประวัติของวิทยากรบรรยายระหว่างนิทรรศการ

ครั้งที่ 1 | วันที่ 17 ก.พ.61 โดย Prof.Tom Heneghan

Tom Heneghan เป็นอาจารย์ด้านออกแบบสถาปัตยกรรมที่ Tokyo University of Arts  โดยในระหว่างปี ค.ศ.2001-09 ดำรงตำแหน่ง Chair of Architecture ที่ University of Sydney และ ปี ค.ศ.1976-89 เป็น Unit Master ณ AA School ที่มหานครลอนดอน และทำงานกับสถาปนิกญี่ปุ่นชื่อดัง Arata Isozaki ในปีค.ศ.1990 ในการออกแบบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสาธารณะ Kumamoto Art Polis ในตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นได้เปิดบริษัท the Architecture Factory ที่กรุงโตเกียว

ผลงานที่สร้างเสร็จของ Heneghan ได้รับรางวัล1994 ‘Gakkai Shoh’ ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของArchitecture Institute of Japan  สำหรับผลงาน ‘Forest Park Adatara’ ในปี ค.ศ. 2002 ที่ฟูกูชิมะ ได้รับรางวัล National Award จากรัฐบาลญี่ปุ่นด้าน Public Architecture in the Environment นอกจากนั้น ยังมีผลงานบางชิ้นได้รับการคัดเลือกไปจัดแสดงที่ Japanese Pavilion ที่1996 Milan Triennale และ Australian Pavilion ในงาน 2008 Venice Biennale อีกด้วย

 

ครั้งที่ 7 | วันที่ 4 เม.ย. 61 โดย Prof.Lindsay Johnston

Prof.Lindsay Johnston เกิดที่ประเทศไอซ์แลนด์และจบการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ประเทศสก๊อตแลนด์ หลังจากนั้นได้ทำงานภาคค้นคว้าและปฏิบัติการเป็นเวลา 20 ปีและได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียทำงานในวงการศึกษา

L.J. เคยได้รับตำแหน่งหัวหน้าภาคและเป็นคณบดี Faculty of Architecture, Building and Design ที่ University of Newcastle เคยได้รับรางวัลทั้งผลงานออกแบบที่พักอาศัยและผลงานทางด้านวิจัยกลยุทธ์ภาคการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บ้าน Four Housing และที่พักนักท่องเที่ยวใน Watagans National Park อยู่ทางภาคตะวันตกของ Newcastle ซึ่งได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล

ในปี 2003 เขาได้รับเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดแบบ World Heritage Area Visitor Center ที่ Blue Mountains ทางภาคตะวันตกของ Sydney และปัจจุบันเป็นประธาน Architecture Foundation Australian และเป็นผู้ดูแลหลักของ Glenn Murcutt International Architecture Master Class และกิจกรรมด้านการศึกษาอื่นๆ พร้อมกับเป็นอาจารย์พิเศษที่ University of Newcastle ในหลักสูตรปริญญาโท และดูแล Design studio ด้วย

 

** ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายโดยส่งชื่อ-สกุล เบอร์โทร มาที่ asa.theerarat@gmail.com หรือทาง inbox เพจสมาคมสถาปนิกสยามฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร 02-319-6555 ต่อ 203

แผนที่อาคารแสดงนิทรรศการ

ชั้น 8 อาคารเคเอ๊กซ์ (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี