รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2567

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อมรดกทางสถาปัตยกรรม ชุมชน บุคคล หรือองค์กร ให้เข้ารับคัดเลือก เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2567  

ประเภทรางวัล

ประเภท ก. งานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน

ประเภท ข. งานออกแบบใหม่ในบริบทการอนุรักษ์

ประเภท ค. บุคคลหรือองค์กรอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น

กำหนดการส่ง

ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.asa.or.th

สถานที่จัดส่งเอกสาร

การจัดส่งเอกสารมี 2 ช่องทาง ดังนี้  

  • จัดส่งทางไปรษณีย์

คณะกรรมการตัดสินรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)

248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  • จัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

E-mail : asa.anawach@gmail.com

เรื่อง รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2567

(ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อยืนยันการได้รับข้อมูล)

สอบถามข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนวัช พงศ์สุวรรณ

โทร : 02-3196555 ต่อ 202 โทรสาร : 02-3196419 มือถือ : 085-1473569

e-mail : asa.anawach@gmail.com

Date

Oct 02 2023
Expired!

Time

08:00 - 18:00
QR Code