3 Lecture Series | Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition3 Lecture Series

Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition | 3 Lecture Series

งานเสวนาและบรรยายระหว่างไทย-ไต้หวันในนิทรรศการสถาปัตยกรรมครั้งแรกของปีนี้ “Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition” ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม วันเปิดงานนิทรรศการที่จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมและจะมีการบรรยายถึงเรื่องราวเชิงลึกของนิทรรศการ Infinity Ground โดยเจอร์รี่ หง (Jenchieh Hung) ประธานคณะทำงานนิทรรศการจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับกุลธิดา ทรงกิตติภักดี ผู้ร่วมก่อตั้งและสถาปนิกหลักจาก HAS Design and Research หัวหน้าภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ และการเสวนา Infinity Ground Dialogue ระหว่างสถาปนิกไทยและไต้หวัน 8 บริษัทที่มีผลงานจัดแสดงในนิทรรศการ ได้แก่
บริษัทสถาปนิก 49 จำกัด (Architects 49 Limited), บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด (Arsomsilp Community and Environment Architect), บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด (Duangrit Bunnag Architect Limited)
, บริษัท ดีพาร์ทเม้นท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด (Department of ARCHITECTURE)
, Ambi Studio, MAYU architects, Behet Bondzio Lin Architekten และ Atelier Or จากไต้หวัน

ส่วนวันศุกร์ที่ 21 และวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม เมื่อสถาปัตยกรรมไม่ได้ถูกพูดถึงแต่ในกลุ่มสถาปนิกอีกต่อไป Architecture as Dialogue for All สถาปัตยกรรมบทสนทนาสำหรับทุกคน เป็นชุดการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย คณาจารย์ สถาปนิก เจ้าของโครงการ ไปจนถึงองค์กรที่ส่งเสริมการออกแบบในระดับประเทศ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและไต้หวันจะมารวมตัวกันในการบรรยายครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น ดร.เสาวรัจ รัตนคําฟู รองประธานสถาบัน ดูแลงานด้านการบริหารบุคลากรวิจัยและผู้อํานวยการวิจัยด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TDRI) คุณ Linda Cheng กรรมการผู้จัดการริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ทั้งสองท่านจะมาบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมไทยในโลกยุคใหม่ และการชุบชีวิตพื้นที่ให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ยิ่งไปกว่านั้นเป็นโอกาสอันดีที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรื่องราวของสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในไต้หวันโดย คุณ Chun-Ming Huang รองศาสตราจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนชุงหยวน และประธาน Alliance for Architectural Modernity Taiwan และ คุณ Hsuan-Chen Chen รองศาสตราจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนชุงหยวน และสถาปนิกหลัก ArchiBlur Lab ขณะที่ รศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผศ.คมกริช ธนะเพทย์ อาจารย์ประจําภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งสองท่านจะมาเล่าเรื่องการค้นหาความสมดุลให้กับเมืองเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตและคนพิเศษที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองร่วมกันกับเรา และเมื่อสถาปัตยกรรมเป็นบทสนทนาสำหรับทุกคน ดร.พร้อม อุดมเดช ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และม.ล.ภาสกร อาภากร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) จะมาตั้งข้อสังเกตในการกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบสถาปัตยกรรมในทุกภาคส่วน และแนวทางของกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมงานออกแบบไทยสู่สากล

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ งานเสวนาและงานบรรยายทั้ง 3 วัน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://forms.gle/C8T22yDZ8dXVaEEu5 * (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

Architecture as Dialogue for All สถาปัตยกรรมบทสนทนาสำหรับทุกคน จะเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ในการสร้างการเชื่อมโยงของผู้คนจากทุกศาสตร์ทุกแขนงด้วยงานออกแบบ เช่นเดียวกับนิทรรศการ Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition ที่มองหาการบรรจบกันของสถาปัตยกรรมที่สนองต่อบริบทของถิ่นที่และบริบทของโลกบนผืนดินที่ไม่สิ้นสุดนี้ร่วมกัน นิทรรศการจะมีตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย สนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Title: Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition

Hosts: The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage; Taipei Economic and Cultural Office in Thailand; Chulalongkorn University – Faculty of Architecture; King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang – School of Architecture, Art, and Design; King Mongkut’s University of Technology Thonburi – School of Architecture and Design; Silpakorn University – Faculty of Architecture
Co-Organizers: HAS design and research, Bangkok Art and Culture Centre, art4d, Alliance for Architectural Modernity Taiwan
Principal Curators: Jenchieh Hung, Kulthida Songkittipakdee

Participants: Architects 49 Limited, Behet Bondzio Lin Architekten, Duangrit Bunnag Architect Limited, MAYU architects, Arsomsilp Community and Environment Architect, Ambi Studio, Department of ARCHITECTURE, Atelier Or

Space Design: HAS design and research
Supporters: Alufence, Canon Thailand, Jorakay, Saint-Gobain, RichCons, Zdecor
Duration
: 2023 July 18 – August 6
Opening Event:
2023 July 18, 14:00 (invitation only)
Opening Hours:
Tuesday – Sunday, 10:00 – 20:00

Venue: Bangkok Art and Culture Centre LF; 939 Rama I Road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok

Seminar Events: 2023 July 18, 21, 29

Venue: Bangkok Art and Culture Centre 5F; 939 Rama I Road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok

Date

Jul 18 2023
Expired!

Time

14:00 - 17:00

More Info

REGISTER
QR Code