Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition | Architecture as Dialogue for All สถาปัตยกรรมบทสนทนาสำหรับทุกคน ครั้งที่ 2

Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition | Architecture as Dialogue for All สถาปัตยกรรมบทสนทนาสำหรับทุกคน ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม เมื่อบุคคลทั่วไปจะมีโอกาสได้ฟังการบรรยายของเหล่าคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำและผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรที่ส่งเสริมการออกแบบในระดับประเทศ สถาปัตยกรรมที่ไม่ได้ถูกพูดถึงแต่ในกลุ่มสถาปนิกอีกต่อไป Architecture as Dialogue for All สถาปัตยกรรมบทสนทนาสำหรับทุกคน ชุดการบรรยายนี้ครอบคลุมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบในทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับจุลภาคสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยร่วมกันกับผู้คนในเมือง การสังเกตองค์ประกอบในธรรมชาติเหล่านี้ผ่านมุมมองของ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ One health : Inclusive Urban Life จะกระตุ้นให้ผู้คนร่วมกันมองหาความสมดุลและสร้างสุขภาวะสำหรับเมืองที่จะส่งผลในระดับมหภาค เมื่อผืนดินเชื่อมต่อกันแบบอนันต์ ผศ. คมกริช ธนะเพทย์ อาจารย์ประจําภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนผู้ฟังร่วมกันหาคำตอบว่ากรุงเทพฯ ของเรานั้นได้เชื่อมโยงผู้คนทุกประเภทในผืนดินนี้แล้วหรือยัง ในหัวข้อบรรยาย Is Bangkok City for people with special needs? เมืองสำหรับคนพิเศษ The City for People with Special Needs  และถ้าสถาปัตยกรรมเป็นบทสนทนาสำหรับทุกคนจริง ดร.พร้อม อุดมเดช ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) จะชวนผู้ฟังมาร่วมตระหนักถึงความสำคัญบทบาทและหน้าที่ของสถาปัตยกรรมว่าเกิดการพูดถึง สร้างความเข้าใจและรับรู้ในทุกภาคส่วนเพียงพอแล้วหรือยังผ่านการบรรยายในหัวข้อ Re-learning Architecture – Our Last Hope to Save Architectural Dialogueขณะที่ ม.ล. ภาสกร อาภากร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) จะมาเล่าภาพรวมระดับประเทศถึงกลยุทธ์ที่ภาครัฐร่วมกันผลักดันส่งเสริมงานออกแบบไทยสู่สากลอย่างไรในหัวข้อ Promoting Thai Design to Global

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานบรรยาย
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://forms.gle/C8T22yDZ8dXVaEEu5
(ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

Architecture as Dialogue for All สถาปัตยกรรมบทสนทนาสำหรับทุกคน จะเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ในการสร้างการเชื่อมโยงของผู้คนทุกศาสตร์ทุกแขนงด้วยงานออกแบบ เช่นเดียวกับนิทรรศการ Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition ที่มองหาการบรรจบกันของสถาปัตยกรรมที่สนองต่อบริบทของถิ่นที่และบริบทของโลกบนผืนดินที่ไม่สิ้นสุดนี้ร่วมกัน นิทรรศการจะมีตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย สนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Title: Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition

Hosts: The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage; Taipei Economic and Cultural Office in Thailand; Chulalongkorn University – Faculty of Architecture; King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang – School of Architecture, Art, and Design; King Mongkut’s University of Technology Thonburi – School of Architecture and Design; Silpakorn University – Faculty of Architecture
Co-Organizers: HAS design and research, Bangkok Art and Culture Centre, art4d, Alliance for Architectural Modernity Taiwan
Principal Curators: Jenchieh Hung, Kulthida Songkittipakdee

Participants: Architects 49 Limited, Behet Bondzio Lin Architekten, Duangrit Bunnag Architect Limited, MAYU architects, Arsomsilp Community and Environment Architect, Ambi Studio, Department of ARCHITECTURE, Atelier Or

Space Design: HAS design and research
Supporters: Alufence, Canon Thailand, Jorakay, Saint-Gobain Thailand, RichCons, Zdecor
Duration: 2023 July 18 – August 6
Opening Hours: Tuesday – Sunday, 10:00 – 20:00Venue: Bangkok Art and Culture Centre LF; 939 Rama I Road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok

Seminar Events: 2023 July 29, 13:00-17:30
Venue: Bangkok Art and Culture Centre 5F; 939 Rama I Road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok

Date

Jul 29 2023
Expired!

Time

12:30 - 18:30

More Info

REGISTRATION
QR Code