ISA Behind The Scence Materials Matter 2022 : ”METAL“

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ISA Behind the Scene Series บอกกล่าวเล่าเบื้องหลัง ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไปได้ใหม่ของวัสดุ (Materials Matter)”

วันเสาร์ที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 การเสวนาหัวข้อ “Metal”
การใช้วัสดุโลหะในปัจจุบันมีความแพร่หลายมากขึ้น สร้างความหลากหลายในการเลือกใช้ และการนำไปใช้ที่แตกต่างไปจากที่เคยเป็น จารุวัลลภ์  ธวัชเกียรติศักดิ์, ม.ล.วรุตม์  วรวรรณ, เจอร์รี่ หง (Jenchieh  Hung) และ กุลธิดา  ทรงกิตติภักดี รวมตัวกันมาเล่าความเป็นไปได้ใหม่และการฉีกข้อจำกัดเดิมๆ ของการใช้วัสดุโลหะที่สร้างพัฒนาการและก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในวงการสถาปัตยกรรม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุโลหะโดยเฉพาะอะลูมิเนียม คุณชญานี  พินิจโสภณพรรณ รองกรรมการผู้จัดการ AB&W INNOVATION CO.,LTD.

สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ สถาบันสถาปนิกสยาม โทรศัพท์ 0-2319-6555 ต่อ 202 / โทรสาร 0-2319-6419 หรือดาวน์โหลด ใบตอบรับลงทะเบียนได้ที่ www.asa.or.th

แบบตอบรับลงทะเบียน

โปสเตอร์ประสัมพันธ์


คณะกรรมาธิการ-อนุกรรมการฝ่ายวิชาการด้านสถาบันสถาปนิกสยาม มองเห็นประโยชน์ของการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นสืบเนื่องมาจากปีที่แล้ว ในปีนี้จึงมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรม ISA Behind the Scene Series บอกกล่าวเล่าเบื้องหลัง อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาปนิกรุ่นพี่และรุ่นน้องภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไปได้ใหม่ของวัสดุ (Materials Matter)”

ซึ่งจะเป็นกิจกรรมการเสวนาระหว่างสถาปนิกหลากหลายรุ่นที่จะมาเล่าเบื้องหลังในการทำงานกับวัสดุแต่ละประเภทแบบเจาะลึก รวมถึงยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ระหว่างผู้ประกอบการวัสดุและสถาปนิกอีกด้วย โดยจะจัดขึ้นทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ที่ โรงภาพยนตร์คิดส์ซีนีม่า พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 6 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 14:00-19:00 น. ได้แก่

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 การเสวนาหัวข้อ “Brick”

เมื่อวัสดุท้องถิ่นที่คุ้นชินในอดีต ถูกนำมาใช้ในรูปแบบใหม่ที่ต่างไปจากเดิมและพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน พรหมมนัส อมาตยกุล, จูน เซคิโน และ เผดิมเกียรติ สุขกันต์ จะมาเล่าเบื้องหลังการต่อยอดวัสดุท้องถิ่นอย่างอิฐที่นิยมใช้กันมาช้านานว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใดในงานสถาปัตยกรรม ร่วมกับเบื้องหลังในการทำงานกับผู้ผลิต คุณสุวิดา วิชชุเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์อิฐ บปก. จำกัด และ คุณชาญเวช มุนินทร์นิมิตต์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท อุตสาหกรรมดินเผา บปก. จำกัด

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 การเสวนาหัวข้อ “Rammed Earth”

วัสดุธรรมชาติจากพื้นดินเมื่อนำมาใช้ในการสร้างพื้นที่ รังสรรค์ให้สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นเสมือนการกลับคืนสู่ธรรมชาติ แต่กว่าจะกลายมาเป็นสถาปัตยกรรมที่เกิดจากองค์ประกอบดินอัดเหล่านั้นมีแนวความคิดและที่มาที่ไปอย่างไร สมชาย จงแสง, จีรเวช หงสกุล และ พูนเกษม โภคาประกรณ์ จะนำประสบการณ์ของพวกเขากับการใช้วัสดุชนิดนี้มาเล่าให้ฟัง ร่วมกับผู้บุกเบิกวัสดุดินอัดในเมืองไทย คุณปัจจ์ บุญกาญจน์วนิชา ผู้ก่อตั้ง บริษัท ลาแตร์ จำกัด

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 การเสวนาหัวข้อ “Concrete”

ในอดีตเราเห็นการประยุกต์ใช้วัสดุคอนกรีตกับอาคารสถาปัตยกรรมไทยและการพัฒนาวัสดุให้ใช้งานได้ในสภาพอากาศร้อนชื้น เมื่อคอนกรีตกลายเป็นวัสดุสูตรสำเร็จที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของวัสดุนี้ในยุคปัจจุบันกำลังจะเป็นไปอย่างไร ชาตรี ลดาลลิตสกุล, วรา จิตรประทักษ์, พัชระ วงศ์บุญสิน และ อรณิชา ดุริยะประพันธ์ จะมาแบ่งปันและเล่าถึงผลงานของพวกเขาผ่านการใช้วัสดุนี้ให้ฟัง

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 การเสวนาหัวข้อ “Metal”

การใช้วัสดุโลหะในปัจจุบันมีความแพร่หลายมากขึ้น สร้างความหลากหลายในการเลือกใช้ และการนำไปใช้ที่แตกต่างไปจากที่เคยเป็น จารุวัลลภ์ ธวัชเกียรติศักดิ์, ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ, เจอร์รี่ หง (Jenchieh Hung) และ กุลธิดา ทรงกิตติภักดี รวมตัวกันมาเล่าความเป็นไปได้ใหม่และการฉีกข้อจำกัดเดิมๆ ของการใช้วัสดุโลหะที่สร้างพัฒนาการและก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในวงการสถาปัตยกรรม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุโลหะโดยเฉพาะอะลูมิเนียม คุณชญานี พินิจโสภณพรรณ รองกรรมการผู้จัดการ AB&W INNOVATION CO.,LTD.

ทั้งนี้สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ สถาบันสถาปนิกสยาม โทรศัพท์ 0-2319-6555 ต่อ 202, 206 / โทรสาร ต่อ 204, 0-2319-6419 หรือดาวน์โหลด ใบตอบรับลงทะเบียนได้ที่ www.asa.or.th

จำกัดจำนวนคนเข้างาน โดยการเสวนานี้ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Date

Nov 26 2022
Expired!

Time

14:00 - 19:30
QR Code