แนวทางการใช้งานแบบจําลองสารสนเทศอาคารสําหรับประเทศไทย (Thailand BIM Guideline) ฉบับปี พ.ศ. 2558

*

แนวทางการใช้งานแบบจําลองสารสนเทศอาคารสําหรับประเทศไทย (Thailand BIM Guideline) ฉบับปี พ.ศ. 2558

Download : Thailand BIM Guideline

Download : ภาคผนวก – การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐาน BIM ของต่างประเทศ

 

Download : Case Study & Template for AECOsim Building Designer

Download : Case Study & Template for ArchiCAD

 

Download : ASA Template for ArchiCAD 21  

Download : ASA Template for ArchiCAD 20

Download : Case Study & Template for Autodesk Revit

 

Download : ASA Template for Autodesk Revit 2021

Download : ASA Template for Autodesk Revit 2020

Download : ASA Template for Autodesk Revit 2019

Download : ASA Template for Autodesk Revit 2018

Download : ASA Template for Autodesk Revit 2017

Download : ASA Template for Autodesk Revit 2016

 

หมายเหตุ : ในไฟล์ตัวอย่าง Case Study & Template  ประกอบด้วย

1. กรณีตัวอย่างโครงการที่นำแบบจำลองสารสนเทศอาคารไปใช้งานในประเทศไทย
2. คู่มือติดตั้งและใช้งานเทมเพลทเพื่อใช้งานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สำหรับประเทศไทย
3. ไฟล์เทมเพลท