แนวทางการใช้งานแบบจําลองสารสนเทศอาคารสําหรับประเทศไทย (Thailand BIM Guideline) ฉบับปี พ.ศ. 2558

แนวทางการใช้งานแบบจําลองสารสนเทศอาคารสําหรับประเทศไทย (Thailand BIM Guideline) ฉบับปี พ.ศ. 2558

*

แนวทางการใช้งานแบบจําลองสารสนเทศอาคารสําหรับประเทศไทย (Thailand BIM Guideline) ฉบับปี พ.ศ. 2558

Download : Thailand BIM Guideline

Download : ภาคผนวก – การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐาน BIM ของต่างประเทศ

 

Download : Case Study & Template for AECOsim Building Designer

Download : Case Study & Template for ArchiCAD

Download : ASA Template for ArchiCAD 26  

Download : ASA Template for ArchiCAD 25  

Download : ASA Template for ArchiCAD 24

Download : ASA Template for ArchiCAD 23

Download : ASA Template for ArchiCAD 22

Download : ASA Template for ArchiCAD 21

Download : ASA Template for ArchiCAD 20

Download : Case Study & Template for Autodesk Revit

Download : ASA Template for Autodesk Revit 2022

Download : ASA Template for Autodesk Revit 2021

Download : ASA Template for Autodesk Revit 2020

Download : ASA Template for Autodesk Revit 2019

Download : ASA Template for Autodesk Revit 2018

Download : ASA Template for Autodesk Revit 2017

Download : ASA Template for Autodesk Revit 2016

 

หมายเหตุ : ในไฟล์ตัวอย่าง Case Study & Template  ประกอบด้วย

1. กรณีตัวอย่างโครงการที่นำแบบจำลองสารสนเทศอาคารไปใช้งานในประเทศไทย
2. คู่มือติดตั้งและใช้งานเทมเพลทเพื่อใช้งานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สำหรับประเทศไทย
3. ไฟล์เทมเพลท

4. การแก้ปัญหาดาวน์โหลดไฟล์ .zip ไม่ได้

Chrome
วิธีที่ 1 คลิกขวาที่ลิงค์, เลือก “เปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่”
วิธีที่ 2 คลิกขวาที่ลิงค์, เลือก “คัดลอกที่อยู่ลิงค์”, เปิดแท็บใหม่, paste ที่อยู่ลิงค์, กด Enter
วิธีที่ 3 คลิกสามจุดที่มุมขวา, เลือก “การตั้งค่า”, ที่หมวด “ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย” เลือก “การตั้งค่าเว็บไซต์”, ที่ด้านล่างสุดเลือก “เนื้อหาที่ไม่ปลอดภัย”, คลิก “เพิ่ม” ที่อยู่ข้างหลัง “ได้รับอนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัย”, พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ “asa.or.th”, คลิกเพิ่ม
วิธีที่ 4 ใช้ browser ตัวอื่น เช่น Microsoft Edge

Facebook
Twitter
LinkedIn