สถาปนิก + ผู้ช่วยสถาปนิก

  • กรุงเทพ
  • อัพเดตล่าสุด 22/04/2023
  • ตามความเหมาะสม THB / Month

บริษัท สถาปนิก สุข จำกัด

บริษัท สถาปนิก สุข จำกัด รับสมัคร สถาปนิก + ผู้ช่วยสถาปนิกรายละเอียด1. สถาปนิก (จำนวน 1 ท่าน)– วุฒิการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต– มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก– พิจารณาพิเศษ หากมีวุฒิการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม, สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หรือ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง2. ผู้ช่วยสถาปนิก (จำนวน 1 ท่าน)- วุฒิการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นผู้มีความสนใจ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เหมาะสมสอดคล้องในการร่วมงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม กับทีมงานสถาปนิกสุขแจ้งความประสงค์+จดหมายแนะนำตัว ประวัติส่วนตัว+ ผลงานและผลการศึกษา (ไม่เกิน 25 MB.หรือlink)ของท่านมาที่ บริษัท สถาปนิก สุข จำกัดemail: sookarch@hotmail.comT: 02 381 9791www.sookarchitects.comFacebook Fanpage/ IG: SOOK Architects

จำนวนที่เปิดรับ: 2

To apply for this job email your details to sookarch@hotmail.com