ข่าวกฎหมาย

กปน.ออกมาตรการสนับสนุนให้เลิกใช้น้ำบาดาล (พ.ค. 46)

Sep 5, 25461 min read

กปน.ออกมาตรการสนับสนุนให้เลิกใช้น้ำบาดาล (พ.ค. 46) การประปานครหลวง ออกมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้นำบาดาล ให้ส่วนลด สำหรับผู้ใช้น้ำบาดาลภาคเอกชนที่ประสงค์จะเลิกใช้น้ำบาดาลและหันมาใช้น้ำ ประปาแทน สำหรับผู้ที่ยื่นขอใช้น้ำประปาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2546 1. อัตราค่าน้ำประปา ลบ.ม.…