ข่าวกฎหมาย

ปรับปรุงข้อบัญญัติกทม. รอบสวนหลวงร.9 (พ.ค.47)

Jun 17, 25471 min read

ปรับปรุงข้อบัญญัติกทม. รอบสวนหลวงร.9 (พ.ค.47) กรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติ ปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง บริเวณห้ามก่อสร้างฯลฯ บริเวณรอบสวนหลวง ร.9 มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 1. แก้ข้อ 5 บริเวณที่ 2…

บริเวณห้ามก่อสร้างบริเวณสวนเบญจกิติ (พ.ค. 47)

Jun 17, 25472 min read

บริเวณห้ามก่อสร้างบริเวณสวนเบญจกิติ (พ.ค. 47) ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในบริเวณสวนเบญจกิติและบริเวณโดยรอบ ในท้องที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย และแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร…

กทม.ออกข้อบัญญัติเรื่อง ตลาด (มี.ค. 47)

Apr 23, 25471 min read

กทม.ออกข้อบัญญัติเรื่อง ตลาด (มี.ค. 47) กรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 แบ่งลักษณะตลาดออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. มีโครงสร้าง…

ต่ออายุเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กระบี่-พัทยา-ภูเก็ต (ก.พ. 47)

Feb 13, 25471 min read

ต่ออายุเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กระบี่-พัทยา-ภูเก็ต (ก.พ. 47) หลังจากที่ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัด กระบี่, เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี, และจังหวัดภูเก็ต ที่มีการต่ออายุมาแล้วครั้งหนึ่ง หมดอายุไปเมื่อ…

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าใหม่ (ก.พ. 47)

Feb 13, 25471 min read

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าใหม่ (ก.พ. 47) สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเห็นร่วมกันว่า ประเทศไทยควรมีมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฉบับเดียว และมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ เพื่อให้ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบ…