ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ

16th International Architecture Exhibition, la Biennale di Venezia

3 กรกฎาคม 25608 min read

FREESPACE  ASA Call for Participation 16th International Architecture Exhibition, la Biennale di Venezia   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกและถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบเพื่อนำผลงานไปจัดแสดง…

The Grand Hotel Tour Sri Lanka – Geoffrey Bawa by Worapan Klanpaiboon

29 มิถุนายน 25601 min read

โปรแกรมทัวร์

สั่งซื้อหนังสือ : กฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่)

29 มิถุนายน 25601 min read

    เรียน สมาชิกฯ สถาปนิก และผู้สนใจ หนังสือกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่) สามารถสั่งซื้อได้แล้วที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ หากท่านต้องการสั่งซื้อหนังสือ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้        …

ประกาศผลโครงการประกวดแบบ อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มูลนิธิเอสซีจี

29 มิถุนายน 25601 min read

รางวัลชนะเลิศ บริษัท ณัฐ บิวดิ้ง จำกัด   รางวัล รองชนะเลิศ บริษัท บิวดิ้งอินสเปคชั่น จำกัด รางวัล รองชนะเลิศ บริษัท บิลดิ้งอินสเปคชั่น จำกัด…

โครงการ Live Design Discourse Workshop

22 มิถุนายน 25601 min read

รายละเอียดโครงการ

1 ก.ค. 60 | โครงการพัฒนาวิชาชีพครั้งที่ 9/60 “Media Facade”

15 มิถุนายน 25601 min read

ใบประชาสัมพันธ์ แบบตอบรับลงทะเบียน

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา

10 มิถุนายน 25602 min read

เรียน       สมาชิกนิติบุคคลสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์   ตามที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง ได้ว่าจ้างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) ร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) เป็นที่ปรึกษา “โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา”ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ที่เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ…

Media Facade

10 มิถุนายน 25602 min read

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9/60 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-12.00น. ณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ ถนน พระราม9 สมาคมสถาปนิกสยาม…

ArchiCAD BIM Conference 2017

7 มิถุนายน 25601 min read

ArchiCAD BIM Conference 2017                      …

การบรรยาย HOLODECK Architects *ปิดการรับสมัคร

31 พฤษภาคม 25601 min read

ปิดการรับสมัครเข้าฟังบรรยาย แผนที่การเดินทาง