ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯภูมิภาคบูรพา สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมาธิการสถาปนิกภูมิภาคบูรพา ประจำปี 2567-2569

ประกาศ : ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯภูมิภาคบูรพา สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมาธิการสถาปนิกภูมิภาคบูรพา ประจำปี 2567-2569
สมาชิกสมาคมฯ ภูมิภาคบูรพา ท่านใดสนใจสามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ที่ (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ) คะ

Facebook
Twitter
LinkedIn