คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิต ป.โท และ ป.เอก หลักสูตรนวัตกรรมอาคาร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตป.โท และป.เอก หลักสูรตนวัตกรรมอาคาร ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ขายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02-942-8960 ต่อ 202 หรือhttp://www.bid.arch.ku.ac.th

Facebook
Twitter
LinkedIn