ประกาศ ผลคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมาธิการสถาปนิกบูรพา ประจำปี พ.ศ.2567-2569

ประกาศ ผลคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมาธิการสถาปนิกบูรพา ประจำปี พ.ศ.2567-2569

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันทั้ง 2 ท่าน คณะกรรมการเลือกตั้งมีมติให้ทำการเลือกตั้งใหม่
(เฉพาะผู้สมัครที่มีผลคะแนนเสียงเท่ากัน)

Facebook
Twitter
LinkedIn