ประกวดแนวความคิดการออกแบบ “ลานกีฬา กทม. เพื่อทุกคน”

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับ สมาคมภูมิสภาปนิก ประเทศไทยและ กรุงเทพมหานคร ขอเรียนเชิญ สถาปนิก ภูมิสถาปนิก นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดแนวความคิดการออกแบบ “ลานกีฬา กทม. เพื่อทุกคน” เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำเสนอแนวความคิดต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ลานกีฬาที่มีความยืดหยุ่นเป็นต้นแบบสามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่ได้หลากหลาย ง่ายต่อการดูแลรักษา มีความยั่งยืนและนำไปพัฒนาก่อสร้างในพื้นที่จริงได้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2566

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ >>> https://forms.gle/Z7oVs3bFisTmK26WA

 

รายละเอียดประเภท นักศึกษา TOR นักศึกษา

รายละเอียดประเภท สถาปนิก TOR สถาปนิก

Facebook
Twitter
LinkedIn