ISA Behind the Scene 2023 ครั้งที่ 3 : “The Emsphere”

ISA Behind the Scene 2023 ครั้งที่ 3 : “The Emsphere”
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:00 – 19:00 น.
ณ โรงภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมา พารากอน ซีนีเพล็กซ์
ชั้น 6 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน

จบไปแล้ว สำหรับ กิจกรรม ISA Behind the Scene 2023 “ The Emsphere ” ที่จัดขึ้นโดย ISAสถาบันสถาปนิกสยาม สมาคมสถาปนิกสยามฯ โดยมองเห็นประโยชน์ของการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นสืบเนื่องมาจากปีที่แล้ว ในปีนี้จึงมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาปนิกรุ่นพี่และรุ่นน้อง เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมา พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 6 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ที่ผ่านมา

ใน Talk นี้ เราชวนทีมผู้ออกแบบและก่อสร้างสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายในและ Acoustic Consultant มาบอกกล่าวเล่าเบื้องหลัง Behind the Scene ของการออกแบบ ก่อสร้าง โครงการ “The Emsphere” ที่เป็นโครงการศูนย์การค้าใหม่ ภายใต้แนวคิดศูนย์การค้าแห่งอนาคตที่ไม่เคยหลับใหล ตลอด 24 ชั่วโมง เป็น Shopping District ระดับโลก รวบรวมความบันเทิง นวัตกรรม เทรนด์และไลฟ์สตล์แห่งอนาคต ภายใต้ชื่อ The Em District ของเครือ The Mall ที่จะเป็นศูนย์รวมเป็น Entertainment Luxury Life Style บนพื้นที่กว่า 200,000 ตารางเมตร ใจกลางเมือง บนถนนสุขุมวิท ที่จะเปิดให้บริการปลายปี 2023 นี้ ภายในอาคารประกอบไปด้วย EM-LIVE เป็น Hall ระดับ World Class พื้นที่ใช้จัดงานขนาดใหญ่ มีความจุ 6,000 ที่นั่ง พร้อมตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมระดับ State of the Art ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับการจัดงานหลากหลายประเภททั้ง คอนเสิร์ต การแข่งขัน การประกาศผลและมอบรางวัล และในกระบวนการออกแบบ จนถึงการก่อสร้าง มีเรื่องราว Behind the Scene ที่น่าสนใจ มาบอกเล่า เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้กับวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบ ก่อสร้างในประเทศไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาวงการวิชาชีพ โดยมี Speaker ทีมผู้ออกแบบ ที่จะมาร่วมเล่าให้ฟัง ได้แก่ คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ The Mall Group, คุณพัทธ์ปิยะ วรรณชาติ จาก Design 103 International Ltd. , คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค จาก DUANGRIT BUNNAG ARCHITECT LIMITED (DBALP), ดร.กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน จาก Atkrist Co.,Ltd. และ คุณจตุพล กุศลใบบุญ จาก บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด

เริ่มต้น Talk ด้วยการกล่าวเปิดงานกิจกรรมจาก คุณอดุลย์ แก้วดี ประธานอนุกรรมการสถาบันสถาปนิกสยาม (ISA) และต่อด้วยการเชิญวิทยากรทุกท่านได้ออกมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ “The Emsphere” เริ่มต้นจาก
คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ จากทาง The Mall Group ได้เล่าถึงที่มา ที่ไปของโครงการนี้ ที่เป็นโครงการศูนย์การค้าใหม่ ภายใต้แนวคิดศูนย์การค้าแห่งอนาคตที่ไม่เคยหลับใหล ตลอด 24 ชั่วโมง เป็น Shopping District ระดับโลก รวบรวมความบันเทิง นวัตกรรม เทรนด์และไลฟ์สตล์แห่งอนาคต ภายใต้ชื่อ The Em District ของเครือ The Mall ที่จะเป็นศูนย์รวมเป็น Entertainment Luxury Life Style บนพื้นที่กว่า 200,000 ตารางเมตร และจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 ธันวาคม 2023 นี้
คุณพัทธ์ปิยะ วรรณชาติ ทีมออกแบบจาก Design 103 International Ltd. ได้เล่าถึง การเข้ามารับหน้าที่ออกแบบโครงการนี้เมื่อ 8 ปีที่แล้ว เป็น Shopping District ระดับโลก งานออกแบบสถาปัตยกรรมของที่นี่มีความสลับซับซ้อนมากมาย แต่ยังคงใส่ใจในรายละเอียดของสถาปัตยกรรมที่ต่อเนื่องกันเป็น Aesthetic in Detail ตั้งแต่เริ่มงานออกแบบในปี 2015 ทำ design process ปี 2016-2018 มีdesign หลายแบบมาก จนมาถึงการก่อสร้าง 2018-2022 บางรายละเอียดที่เห็นก่อสร้างอยู่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนแบบอยู่หลายครั้ง เพื่อให้ update มากที่สุดก่อนจะเปิดปีนี้ การทำงานทั้งหมดอยู่บน BIM (Building Information Modeling) Revit Model ที่ช่วยทำให้การทำงานเป็นทีมสามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว และปรับเปลี่ยนได้ง่าย

นอกจากนี้ยังได้เล่ารายละเอียด พื้นที่ UOB-LIVE (EM-LIVE) ที่จะเป็น Hall ระดับ World Class พื้นที่ใช้จัดงานขนาดใหญ่ มีความจุ 6,000 ที่นั่ง ตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ของอาคาร ที่มีพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร และได้มีการศึกษาถึงขนาดพื้นที่ ความสูง 13 เมตร ที่เหมาะสมกับการใช้งานและการก่อสร้าง การออกแบบระบบผนัง Acoustic ที่ได้ค่า STC (Sound Tranxmission Class) ที่ดี การออกแบบผิวพื้น, catwalk ที่ทันสมัย ยืดหยุดกับการใช้งานและติดตั้งเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้กับ Hall รวมถึงการออกแบบได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการอพยพคนออกจากพื้นที่ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ต่างๆ ได้ตามมาตรฐานระดับโลก
สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่าง คือ Facade Design ที่ออกแบบให้รวมมีความร่วมสมัย โดดเด่น ด้วยกระจกทั้งหมด ตั้งใจให้เห็น lifestyle ภายในเชื่อมมุมมองกับภายนอก มีการออกแบบติดตั้งต้นไม้จริงๆ เข้าไปที่โครงสร้างของ Façade รวมถึง LED Screen ด้านหน้าอาคารด้วย นอกจากนี้ยังมีการออกแบบสระว่ายน้ำยื่นไว้ที่นอกตัวอาคารหันไปทางสวนเบญจสิริ ที่ต้องมีการออกแบบโครงสร้างของสระให้ยื่นออกไป โดยที่โครงสร้างไม่กระทบกับพื้นที่ขายของโครงการก็เป็นสิ่งที่ท้าทายทีมออกแบบมาก

คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค ทีมออกแบบจาก DUANGRIT BUNNAG ARCHITECT LIMITED (DBALP) ที่รับผิดชอบการออกแบบพื้นที่ภายในโครงการทั้งหมด รวมถึง Façade ด้านหน้าอาคารด้วย ได้เล่าถึงวิธีการออกแบบภายในที่มีพื้นที่ใหญ่มาก โดยคิดวิธีการทำงาน คือ Pattern Book Catalogue Methodology ที่ใช้ภาพต่างๆ มากมาย มาสร้าง inspiration เพื่อให้ทุกคนเห็นภายเดียวกันก่อน มาสร้าง Key Visual เพื่อออกแบบงานตกแต่งภายในทั้งหมด เพราะสิ่งที่สร้างขึ้นที่นี่จะเป็นของใหม่หมด ที่ต้องทำงานเยอะมาก ในแต่ละชั้น แต่ละ zone ก็จะมี story ของชั้นนั้นๆ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ ให้แตกต่างกัน โดยมีการใช้ ทั้งปูนเปลือย ตะแกรงเหล็ก เสาเหล็ก หุ้มเหล็ก หรือการใส่จอ LED เพื่อสร้าง ambient light ให้กับ space
นอกจากการตกแต่งภายในแล้ว ยังออกแบบ Shop Design Guildline เพื่อให้ผู้เช่าต่างๆ ได้เข้าใจ และออกแบบร้านให้ไปในแนวทางเดียวกับโครงการ รวมถึงจุดที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่ที่จะทำให้คนจำพื้นที่ต่างๆ ได้ เช่น บันไดเลื่อนสีแดง บันไดเลื่อนแผ่นสแตนเลสกัดกรด และการออกแบบ core lift คนละสี รวมถึงร่วมงานกับ lighting design APLD ออกแบบแสงพิเศษที่เป็นการผสมสีของแสงคู่ตรงข้ามในห้องน้ำ ได้น่าสนใจมาก เชื่อว่าเมื่อโครงการเปิดแล้วทุกคนต้องเข้าไปดู เพราะว่าเป็นการออกแบบที่ใหม่มาก

ดร. กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน จาก Atkrist Co.,Ltd ผู้เชี่ยวชาญด้าน Acoustics ของโครงการ ที่มาเล่าเรื่องราวของการออกแบบเสียง การควบคุมเสียงของ UOB Live(EM-LIVE) ที่จะเป็น Hall ระดับ World Class พื้นที่ใช้จัดงานขนาดใหญ่ มีความจุ 6,000 ที่นั่ง ตั้งอยู่ที่ชั้น 8 ของอาคาร ซึ่งเป็น Hall ขนาดใหญ่ 4,000 ตารางเมตร ที่มีการใช้งานหลากหลาย และยืดหยุ่น ตั้งแต่การจัดคอน Concert ศิลปินระดับโลก ไปจนถึงงาน International Fair และทันสมัยมาก ของโครงการ The Emsphere ฟังเพลิน เข้าใจง่ายมาก ทั้งเรื่อง Acoustics Performance การ Design for Acoustics (Sound Insulation, Sound Absorption, Air Conditionning system Noise Centeria, Audio Visual and Infrastructure) และน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ได้ฟัง ทั้งเรื่องเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับเสียง ค่าต่างๆที่เป็น parametric กราฟ และวัสดุต่างๆที่ผ่านการศึกษา ก่อนนำมาใช้ออกแบบและติดตั้ง รวมถึงเทคนิคต่างๆ ด้วย

คุณจตุพล กุศลใบบุญ จาก บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด เล่าถึง ที่มาและคุณสมบัติของแผ่น Wood Cement Bord ที่เอามาใช้ในส่วนของ งาน Acoustic ของ UOB Live (EM-LIVE) ที่อยู่ใต้หลังคาของห้อง ที่ทำให้เป็นหลังคาที่ป้องกันเสียง และกันความร้อนได
ช่วง Q&A ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟัง ได้ถามคำถามหลายอย่างที่เกี่ยวกับโครงการ ที่ให้ผู้ร่วมกิจกรรมสัมมนาได้เตรียมคำถามส่งผ่าน ระบบ QR CODE มาถามล่วงหน้า มีคำถามมากมายที่น่าสนใจ ซึ่งวิทยากรทั้ง 4 ท่านก็ได้ตอบทุกคำถาม ได้น่าสนใจมาก ได้ความรู้มากกับทุกคนที่ร่วมฟัง และทุกคำถามที่น่าสนใจได้ถูกเลือกให้ได้รับรางวัล เป็นตั๋วชมภาพยนตร์ ห้องคาราโอเกะ และโบว์ลิ่ง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีเนเพล็กซ์ หลังจาก Q&A แล้วได้มีการย้ายไปรับเครื่องดื่มและพบปะ พูดคุยหลังเสวนาที่ Lounge กลางชั้น 5 เป็นช่วงท้ายของการสัมมนา ที่ต้องการให้เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาปนิกรุ่นพี่และรุ่นน้อง เป็นบรรยากาศพูดคุยกันทีดีมาก

กิจกรรมนี้เกิดขึ้นและสำเร็จได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณ บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท อาร์ติแฟคท์ ดีไซน์ กรุ๊ป (เซรามิกส์) จำกัด, บริษัท แซง – โกแบ็ง ประเทศไทย จำกัด, บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็มพาวเวอร์สตีล จำกัด, บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน), Oriental Carpets Thailand, บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด ผู้สนับสนุนกิจกรรมของ ISA สถาบันสถาปนิกสยาม สมาคมสถาปนิกสยาม มาด้วยดีตลอด

ต้องขอขอบคุณ วิทยากรทุกท่านที่ตอบรับและมาร่วมให้ความรู้กับกิจกรรม ISA Behind the Scene 2023 “The Emsphere” และผู้ดำเนินรายการของรายการ คุณป้อ (คุณกุลธิดา ทรงกิตติภักดี) Principal Architects HAS design and research, อ.กอลฟ์ (คุณถวัลย์ วงษ์สวรรค์ ) อาจารย์ประจำสาขาออกแบบภายใน วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ยอดเยี่ยมมาก ทำให้บรรยากาศใน Talk สนุกสนาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกิจกรรม สำเร็จไปได้ด้วยดี

ต้องขอขอบคุณ ทีมงาน ISAสถาบันสถาปนิกสยามทุกท่าน ที่ช่วยกันทำให้เกิดกิจกรรม ISA Behind the Scene 2023 “The Emsphere” และทีมงานเจ้าหน้าที่สมาคมสถาปนิกทุกท่านที่คอยสนับสนุนกิจกรรมมาตลอด เหนื่อยทุกครั้งที่จัดกิจกรรม และสุดท้ายต้องขอขอบคุณสมาชิกสมาคมสถาปนิกและผู้สนใจทุกท่าน ที่เข้ามาร่วมกิจจกรรมนี้ จนเต็มพื้นที่ของโรงภาพยนตร์

และขอเชิญทุกท่านติดตาม เข้าร่วม กิจกรรม ISA Behind the Scene 2023 TALK 4 : ISA Behind the Scene “The Forestias Pavillion” ที่กำลังจะจัดขึ้น วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่จะพูดถึง โครงการ Mixed-Use Lifestyle รูปแบบใหม่ย่านชานเมืองของกรุงเทพมหานคร อาคารแห่งนี้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้” แบบ Immersive Experience และได้รับการยอมรับในระดับสากลให้เป็นสถาปัตยกรรม ที่มีความโดดเด่นในเรื่องความยั่งยืน (Sustainable / Social Architecture) จากวิทยากร ทีมออกแบบ ที่จะเป็น talk ที่มีสาระเข้มข้นแน่นอน ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/QTAkCegDub9tKQFB7

Facebook
Twitter
LinkedIn