ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ

ASA EMERGING ARCHTIECTURES AWARDS 2017 “BAAN BAAN” : โครงการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 2560 “บ้าน บ้าน”

3 กุมภาพันธ์ 25601 min read

โครงการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 2560 “บ้าน บ้าน” : ASA EMERGING ARCHTIECTURES AWARDS 2017 “BAAN BAAN”       นิทรรศการรางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่…

BAAN BAAN Photo Essay Competition and Exhibition : การประกวดและนิทรรศการภาพถ่าย “บ้าน บ้าน : รูป เล่า เรื่อง”

3 กุมภาพันธ์ 25601 min read

การประกวดและนิทรรศการภาพถ่าย “บ้าน บ้าน : รูป เล่า เรื่อง” : “BAAN BAAN Photo Essay Competition and Exhibition”…

home-ly ASA INTERNATIONAL IDEAS COMPETTITION 2017

3 กุมภาพันธ์ 25601 min read

HOME•LY การประกวดแบบเชิงแนวความคิดระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมประกวดแบบเชิงแนวความคิด ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดกว้างไม่ใช่เฉพาะสถาปนิกเท่านั้น นักออกแบบ นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปก็สามารถร่วมประกวดแบบนี้ได้เช่นกัน เราอยากเชิญทุกท่านมาร่วมกันตั้งคำถาม แลกเปลี่ยนมุมมอง ปรับความเข้าใจ…

24 FEB 2017 | Green and Sustainable Architecture Workshop & Public Lecture

30 มกราคม 25601 min read

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Future of Vernacular Sustainability” โดย Mr. Tai Lee…

2-7 พ.ค. 60 | งานสถาปนิก’60 : “บ้าน บ้าน BAAN BAAN Reconsidering Dwelling”

25 มกราคม 25601 min read

แผนผังพื้นที่นิทรรศการของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ติดตามรายละเอียดงานสถาปนิก’60 ทั้งหมดได้ที่ www.asaexpo.org และ https://www.facebook.com/ASAArchitectExposition/